Mijn aanpak

De therapie start met het onderzoeken van het soort trauma omdat dit het vervolgtraject bepaalt. Gaat het om een shocktrauma, dan volstaan meestal een beperkt aantal sessies. In geval van een ontwikkelingstrauma neemt de behandeling vaak wat langere tijd in beslag.

Om tot de verlichting- en het uiteindelijke verdwijnen- van de symptomen van een ontwikkelingstrauma te komen, concentreert de behandeling zich op de bewustwording van interne hulpbronnen. Een Interne hulpbron is bijvoorbeeld je gevoel voor humor, het bewust worden van het contact van je voeten met de grond, je gevoel van kracht, je creativiteit en/of je intelligentie. Ook positieve herinneringen spelen een rol.

Om je lichaam het gevoel van vertrouwen en ontspanning te geven, kan het ook belangrijk zijn dat je je weer bewust wordt van externe hulpbronnen. De wijze waarop je (opnieuw) contact maakt met- en ondersteuning krijgt van- je familie en vrienden, het bedenken en vinden van een fijne en veilige plek voor jezelf, of het houden van- en zorgen voor- een huisdier kunnen vormen van hulp zijn.

In ieder geval is het niet nodig je trauma pijnlijk her te beleven om het uiteindelijk los te kunnen laten. We concentreren ons op je lichaam. Dat vertelt via je instinctieve reacties het verhaal. Uiteindelijk is de focus van mijn behandeling gericht op het herontdekken en herstellen van het eigen vermogen tot zelfregulatie van het lichaam.

Wij mensen zijn uitgerust met vrijwel dezelfde regelmechanismen als dieren. We worden alleen beperkt of geblokkeerd door het rationele deel van onze hersenen. We kunnen ons bijvoorbeeld ‘groot houden’ of vinden dat we moeten ‘doorzetten’. Dat staat een volledige ontlading in de weg. Als het nodig is combineer ik Somatic Experiencing ook met andere werkvormen. Bijvoorbeeld psychosociaal, energie of systemisch werk.

Lees meer over Somatic Experiencing, lees welke symptomen op een trauma kunnen wijzen, of neem contact met mij op voor meer informatie over de behandeling en de mogelijkheden.

Het ontladen van de vastgezette energie

Trauma en herstel gedurende het hele leven.

*Mocht je deel twee en drie willen kijken…