Intuïtie

Intuïtie is een ingeving, een onderbuikgevoel of een zesde zintuig. Het gevoelsmatig weten zonder er verder over na te denken. Intuïtie zegt dat er meer aan de hand is: ‘ik kan toch niet zomaar zo moe zijn. Ik wil mij graag vrijer voelen. Ik voelde mij al zo lang zo angstig…..’

In Somatic Experiencing werk je direct met lichamelijke sensaties. Het is daarom niet nodig dat je weet wat of wanneer iets is gebeurd. Door hele kleine stapjes te zetten, in en uit de spanning, blijf je steeds het gevoel houden zelf het proces in de hand te hebben. De geblokkeerde overlevingsenergie wordt stapje voor stapje ontladen. Dit is voelt als een veilig proces, omdat je het niet allemaal weer opnieuw hoeft te beleven. Na deze ontlading die zich uit in fysieke symptomen zoals warmte/koude, tintelingen, boeren, lachen/huilen etc wordt er vaak een afname van het stress gevoel genoemd.